O nás

Sme rodinnou firmou a už 20 rokov máme tú česť poskytovať našim zákazníkom špičkové služby v oblasti opravy a údržby automobilov, predaja náhradných dielov a ostatných doplnkových výkonov.


Od začiatku nášho fungovania sme ako jeden z mála autoservisov na okolí opravovali zahraničné vozidlá bez rozdielu značky. Naším hlavným zameraním v prvých rokoch bol flexibilný „Rýchloservis“ motorových vozidiel s veľkým podielom asistenčných služieb, čo vyplývalo aj z našej polohy pri bývalej hlavnej európskej ceste.


Postupom času sme sa preorientovali na všeobecný autoservis so širokým spektrom kompetencií. Našej podnikateľskej filozofii, poskytovať čo možno najkvalitnejšie služby tak súkromným ako aj firemným zákazníkom, sme prispôsobili všetky aktivity a rozhodnutia týkajúce sa nášho fungovania. S cieľom dosiahnuť stály a udržateľný rozvoj sme od samotného počiatku väčšinu zarobených finančných prostriedkov investovali späť do firmy.


Výsledkom tohto prístupu je súčasný stav, keď sme servisom pracujúcim s najvyspelejšou technikou a technológiou v oblasti opravy a údržby vozidiel, počítačovej diagnostiky, pneuservisu a ďalších služieb – samozrejme vo vlastných novo prebudovaných priestoroch a s ohľadom na environmentálne prostredie.


Náš súčasný tím automechanikov pracuje u nás dlhoročne, pričom skoro všetci spolupracovníci vzišli z našej dlhodobej spolupráce s učňovským školstvom.


V zmysle nášho kréda „Spokojnosť našich zákazníkov je nám najväčšou odmenou !“ chceme vysloviť vďaku všetkým našim zákazníkom za prejavenú dôveru.


Je to pre nás zároveň silný záväzok do budúcnosti, ktorým potvrdzujeme, že budeme i naďalej vyvíjať maximálne úsilie pre naplnenie tohto nášho kréda.


História firmy

2009 - spustenie nového pracoviska na testovanie bŕz (PC brzdová stolica)
2008 - spustenie nového pracoviska pneuservisu
2007 - kompletná stavebná rekonštrukcia autoservisu vrátane nových kancelárskych priestorov a predajne náhradných dielov
  - rozsiahla výmena technologického vybavenia
2003 - spustenie nového PC diagnostického pracoviska
1999 - prechod z koncepcie "rýchloservisu" na autoservis s komplexnou ponukou služieb
  - masívna investícia do nového technologického vybavenia
1998 - rozšírenie pracovnej plochy autoservisu spustením novej klampiarskej dielne
1994 - ďalšie rozšírenie pracovnej plochy o dvojnásobok
  - hlavnou kompetenciou sa stal „Rýchloservis“ mot. vozidiel
1992 - rozšírenie plochy autoservisu spustením druhej autodielne
1990 - založenie firmy v priestoroch vlastnej autodielne
  - špecializácia na opravy zahraničných značiek automobilov
  - prvá diagnostika motorov (CO2 a hydrocarbon)